بشنو از نی

أَنَّ الرَّاحِلَ إِلَیْکَ قَرِیبُ الْمَسَافَةِ

أَنَّ الرَّاحِلَ إِلَیْکَ قَرِیبُ الْمَسَافَةِ

بشنو از نی

چشم های عارف،از درد و رنج و بی قراری،زیبایی و محبت حق را احساس می کنند و از تازیانه ها شتاب رفتن می گیرند
(عین صاد)


عکاس تمامی عکس های وب:

حسن الماسی
hasanalmasi.ir

۱۴ مطلب با موضوع «کتاب بشنو از نی» ثبت شده است

للحـقعکاس : حسن الماسی

عین صـاد

للحـق


عین صـاد

للحـق


عین صـاد

للحـق

عین صـاد
عین صـاد

للحـق

عین صـاد

للحـق

عین صـاد

للحـق

عین صـاد

للحـق

عین صـاد

للحـق

عین صـاد