بشنو از نی

أَنَّ الرَّاحِلَ إِلَیْکَ قَرِیبُ الْمَسَافَةِ

أَنَّ الرَّاحِلَ إِلَیْکَ قَرِیبُ الْمَسَافَةِ

بشنو از نی

چشم های عارف،از درد و رنج و بی قراری،زیبایی و محبت حق را احساس می کنند و از تازیانه ها شتاب رفتن می گیرند
(عین صاد)


عکاس تمامی عکس های وب:

حسن الماسی
hasanalmasi.ir

۱ مطلب با موضوع «کتاب حقیقت حج» ثبت شده است

للحـق

 22 تیرماه، سالروز درگذشت استاد علی صفایی حائری

و اما مرگ پایان نیست‏
آغاز دویدن ‏هاست‏
در این سو، پاى ما آماده مى ‏گردد،
با رنج و فشار و درد
در آن سو سخت می تازیم،
تا آن مقصد بی مرز..


عین صـاد