بشنو از نی

أَنَّ الرَّاحِلَ إِلَیْکَ قَرِیبُ الْمَسَافَةِ

أَنَّ الرَّاحِلَ إِلَیْکَ قَرِیبُ الْمَسَافَةِ

بشنو از نی

چشم های عارف،از درد و رنج و بی قراری،زیبایی و محبت حق را احساس می کنند و از تازیانه ها شتاب رفتن می گیرند
(عین صاد)


عکاس تمامی عکس های وب:

حسن الماسی
hasanalmasi.ir

۹ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

للحـق

عین صـاد

للحـق

عین صـاد

للحـق

عین صـاد

للحـق

عین صـاد

للحـق

عین صـاد

للحـق

عین صـاد

للحـق

عین صـاد

للحـق


عین صـاد

للحق


وَ أَنَا یَا سَیِّدِی عَائِذٌ بِفَضْلِکَ هَارِبٌ مِنْکَ إِلَیْکَ

عین صـاد